Arytmetyka komputerowa

Liczby to jedno z najczęściej używanych w matematyce pojęć abstrakcyjnych. Pierwotnie służyły do porównywania wielkości (liczebności) zbiorów – były to liczby naturalne. Później służyły także do porównywania wielkości ciągłych takich jak miary i wagi. We współczesnej matematyce są traktowane jako twory abstrakcyjne, oderwane od konkretnych zastosowań [12]. Liczby naturalne, które mają bezpośredni związek z procesem liczenia, są jednym z podstawowych pojęć matematyki.
Arytmetyka to jedna z najstarszych gałęzi matematyki. Obiegowo słowo to odnosi się do zasad opisujących podstawowe działania na liczbach. Arytmetyka zajmuje się ponadto metodami reprezentowania liczb, wykonywania na nich działań oraz ich właściwościami. Cztery podstawowe działania arytmetyczne to: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Są to działania dwuargumentowe, które dwóm argumentom przyporządkowują wynik działania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *