Pseudokody 1

Jeżeli prawdą jest, że x>0 to wypisz tekst „plus” – w przeciwnym wypadku czyli kiedy nie jest to prawdą wypisz tekst „minus”: zastosowanie konstrukcji if-then-else.

 START
     READ x
     IF x>0 THEN
         t="plus"
     ELSE
         t="minus"
     ENDIF
     WRITE t
 END

Jeżeli prawdą jest, że x>0 to wypisz tekst „plus” – w przeciwnym wypadku czyli kiedy nie jest to prawdą wypisz tekst „minus”: zastosowanie konstrukcji w której dwa razy występuje if-then, czyli reakcją zarówno na prawdę jak dla pierwszego jeżeli jest drugie jeżeli.

START
    READ x
    IF x>=0 THEN
        t="plus"
    ENDIF
    IF x<0 THEN
        t="minus"
    ENDIF
    WRITE t
END

Zagnieżdżanie jeżeli: dla x>0 wypisujemy tekst „plus”, dla x<0 „minus” a dla x=0 „zero”. W schemacie blokowym i pseudokodzie wykorzystujemy do zagnieżdżania konstrukcję if-then-elseif.

START
    READ x
    IF x>0 THEN
        t="plus"
    ELSE IF x<0 THEN
        t="minus"
    ELSE
        t="zero"
    ENDIF
    WRITE t
END

Poprzednie zadanie bez zagnieżdżania jeżeli. Zamiast tego może mało sprytnie stosujemy trzykrotnie strukturę if-then.

START
    READ x
    IF x>0 THEN
        t="plus"
    ENDIF
    IF x<0 THEN
        t="minus"
    ENDIF
    IF x=0 THEN
        t="zero"
    ENDIF
    WRITE t
END

Jeszcze jedno rozwiązanie problemu zagnieżdżania – dwukrotnie stosujemy konstrukcję if-then-else.

START
    READ x
    IF x>0 THEN
        t="plus"
    ELSE
        IF x<0 THEN
            t="minus"
        ELSE
            t="zero"
        ENDIF
    ENDIF
    WRITE t
END

Błędnych rozwiązań może być nieskończenie wiele… Oto jedno z nich. Pierwsze jeżeli to poprawna konstrukcja if-then-else. Drugie jeżeli to błędnie użyte if-then

START
    READ x
    IF x>0 THEN
        t="plus"
    ELSE
        IF x<0 THEN
            t="minus"
        ENDIF
        t="zero"
    ENDIF
    WRITE t
END

Kolejne błędne rozwiązanie. Stosujemy tu konstrukcje if-then. Zabrakło trzeciej z nich…

START
    READ x
    IF x>0 THEN
        t="plus"
    ENDIF
    IF x<0 THEN
        t="minus"
    ENDIF
    t="zero"
    WRITE t
END

Pierwszy rodzaj pętli – pętla sterowana licznikiem (indeksem). Będziemy sumowali kolejne liczby naturalne od 1 do n. Wykorzystamy pętlę for.

START
    READ n
    s=0
    FOR i = 1 TO n STEP 1 DO
        s=s+i
    ENDFOR
    WRITE s
END

Zamiast pętli sterowanej licznikiem (indeksem) w tym zadaniu możemy zastosować także pętlę sterowaną warunkiem (wydarzeniem) czyli pętlę while. To, że licznik nie może przekroczyć pewnej wartości to warunek – przekroczenie tej wartości to wydarzenie, które kończy pętlę.

START
    READ n
    s=0
    i=0
    WHILE i<n DO
        i=i+1
        s=s+i
    ENDWHILE
    WRITE s
END

W ostatnim prostym zadaniu naturalne jest użycie pętli while. Mamy sumować kolejne liczby naturalne tak, aby ich sumę nie przekroczyła zadanej wartości. W tym zadaniu nie wiemy, ile należy zsumować wyrazów!

START
    READ n
    i=0
    s=0
    WHILE s<n DO
        i=i+1
        s=s+i
    ENDWHILE
    s=s-i
    WRITE s
END

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *