Wektory, macierze i tabele

Program Prime w wersji Express umożliwia pracę z wektorami, macierzami i tabelami. Odpowiednie polecenia znajdują się w zakładce Matrices/Tables podzielo-nej na trzy grupy. W pierwszej z nich – Matrices and Tables znajdują się cztery przyciski umożliwiające wstawianie macierzy, wstawianie tabel, dostęp do operatorów i dostęp do funkcji.

04-01 Tworzenie i generowanie wektorów i macierzy
04-02 Operacje na wektorach i macierzach
04-03 Zadania różne...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *