Zasady obliczeń numerycznych

Prime poza operacjami, które potrafi wykonać kalkulator czyli obliczeniami na liczbach i wartościach wbudowanych funkcji, co zostało omówione w poprzednim rozdziale, pozwala także na definiowanie różnych rodzajów zmiennych i funkcji i prowadzenie na nich obliczeń. Nazwy zmiennych, funkcji, stałych czy też jednostek określane są mianem identyfikatorów. Wszystkie prezentowane przykładowe obliczenia zostały przygotowane w osobnych arkuszach dla każdego z rozdziałów, a w przypadku rozdziału dziesiątego dla podrozdziałów. Warto w tym miejscu podkreślić zasadę czytania arkusza przez Prime. Regiony są odczytywane w naturalny sposób czyli od lewej do prawej a następnie wiersz po wierszu.

03-01 {9:31} Definiowanie zmiennych i funkcji
03-02 {9:23} Jednostki i zmienne zakresowe
03-03 {9:44} Wyrażenia logiczne i wykresy 2D

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *