Fiszki i test 09

[qdeck style=”width: 550px; height: 250px; border: 4px solid DodgerBlue;” random=”true”]
Kliknij na ‘Check answer’ aby zobaczyć odpowiedź.
Dla błędnej odpowiedzi kliknij na ‘Need more practice’.
Fiszka powędruje wówczas na koniec.
Jeśli odpowiedź była poprawna kliknij na ‘Got it’.
Przycisk ‘Shuffle’ pozwala na tasowanie fiszek.

[start]

[q] Aby prowadzić wykonanie programu w przypadku błędu w obliczeniach należy użyć
[a] try – on error

[q] Aby uruchomić obliczenia w programie należy nacisnąć
[a] [=]

[q] Aby wstawić nowy program należy
[a] kliknąć na przycisk Program na liście Programming operators lub wykorzystac skrót ]

[q] Jeżeli nazwa funkcji pojawia się po obu stronach operatora definicji
[a] funkcja ma charatker rekurencyjny

[q] Konstrukcja if może być dodana za pomocą
[a] kliknięcia na if na liście operatorów programowania lub przez napisanie if i naciśnięcie [Ctrl-J]

[q] Konstrukcja else
[a] może być wprowadzona z klawiatury

[q] Która z rekursywnych definicji funkcji silnia jest poprawna?
[a] fR(n):=if(n=1,1,n*fR(n-1))

[q] Lokalne przypisanie zmiennej można wprowadzić przez
[a] kliknięcie na przycisk Local Assignment lub skrót [{]

[q] Nowa linia w programie wprowadzana jest przez
[a] [Enter]

[q] Operator definicji :=
[a] nie może być wykorzystany wewnątrz programu

[q] Pętla for jest używana
[a] gdy wiemy ile razy mają być powtarzane obliczenia

[q] Pętla while jest wykonywana gdy
[a] warunek ma wartość niezerową (prawda)

[q] Wynik działania programu jest zawsze wyświetlany
[a] w prawym górnym narożniku obszaru programu

[q] Zmienna lokalna w programie jest zdefiniowana
[a] jedynie wewnątrz programu

[q] Do zamiany wpisanej nazwy struktury programistycznej na samą strukturę służy
[a] Ctrl J

[q] Nowy program wprowadza
[a] ]

[q] Operator lokalnego przypisania to
[a] {

[q] Pętla sterowana licznikiem to
[a] for

[q] Pętla sterowana warunkiem to
[a] while

[q] Podstawowa instrukcja warunkowa to
[a] if

[/qdeck]

.

.
[qwiz style=”width: 550px; min-height: 0px; border: 4px solid DodgerBlue;”]

[q] Aby prowadzić wykonanie programu w przypadku błędu w obliczeniach należy użyć
[c*] try – on error
[c] continue – on error
[c] break – on error
[c] return – on error

[q] Aby uruchomić obliczenia w programie należy nacisnąć
[c*] [=]
[c] [Alt-=]
[c] [Alt-.]
[c] [Ctrl-Alt-.]

[q] Aby wstawić nowy program należy
[c*] kliknąć na przycisk Program na liście Programming operators lub wykorzystac skrót ]
[c] (jedynie) kliknąć na przycisk Program na liście Programming operators
[c] (jedynie) wykorzystac skrót ]
[c] użyć skrótu [Alt-P]

[q] Jeżeli nazwa funkcji pojawia się po obu stronach operatora definicji
[c*] funkcja ma charatker rekurencyjny
[c] funkcja ma charakter iteracyjny
[c] funkcja nie może zostać poprawnie wykonana
[c] pojawia się komunikat o błędzie

[q] Konstrukcja if może być dodana za pomocą
[c*] kliknięcia na if na liście operatorów programowania lub przez napisanie if i naciśnięcie [Ctrl-J]
[c] (jedynie) kliknięcia na if na liście operatorów programowania
[c] (jedynie) napisania if i naciśnięcie [Ctrl-J]
[c] napisania if z wykorzystaniem etykiety bold

[q] Konstrukcja else
[c*] może być wprowadzona z klawiatury
[c] nie jest dozwolona w tej samej linii co if
[c] nie może być wprowadzona z klawiatury
[c] może być użyta tylko w tej samej linni co if

[q] Która z rekursywnych definicji funkcji silnia jest poprawna?
[c*] fR(n):=if(n=1,1,n*fR(n-1))
[c] fR(n):=if(n=1,0,n*fR(n-1))
[c] fR(n):=if(n=1,1,n*fR(n+1))
[c] fR(n):=if(n=1,1,(n-1)*fR(n))

[q] Lokalne przypisanie zmiennej można wprowadzić przez
[c*] kliknięcie na przycisk Local Assignment lub skrót [{]
[c] (jedynie) kliknięcie na przycisk Local Assignment
[c] (jedynie) skrót [{]
[c] Za pomocą skróty [Alt-}]

[q] Nowa linia w programie wprowadzana jest przez
[c*] [Enter]
[c] [Shift-Enter]
[c] [Ctrl-Enter]
[c] [Alt-Enter]

[q] Operator definicji :=
[c*] nie może być wykorzystany wewnątrz programu
[c] może być wykorzystany w programie tylko w pierwszej linii
[c] może być wykorzystany jedynie w ostatniej linii
[c] może być wykorzystany w programie jedynie raz

[q] Pętla for jest używana
[c*] gdy wiemy ile razy mają być powtarzane obliczenia
[c] gdy nie wiemy ile razy mają być powtarzane obliczenia
[c] zawsze z if
[c] zawsze z konstrukcją if-else

[q] Pętla while jest wykonywana gdy
[c*] warunek ma wartość niezerową (prawda)
[c] warunek ma wartość zero (prawda)
[c] warunek ma wartość niezerową (fałsz)
[c] warunek ma wartość niezerową (false)

[q] Wynik działania programu jest zawsze wyświetlany
[c*] w prawym górnym narożniku obszaru programu
[c] w lewym górnym narożniku obszaru programu
[c] w prawym dolnym narożniku obszaru programu
[c] w lewym dolnym narożniku obszaru programu

[q] Zmienna lokalna w programie jest zdefiniowana
[c*] jedynie wewnątrz programu
[c] w całym arkuszu obliczeniowym
[c] tylko dla funkcji systemowych
[c] tylko dla funkcji zdefiniowanych przez użytkownika

[q] Do zamiany wpisanej nazwy struktury programistycznej na samą strukturę służy
[c*] Ctrl J
[c] Ctrl Alt J
[c] Ctrl Alt P
[c] Alt P

[q] Nowy program wprowadza
[c*] ]
[c] }
[c] >
[c] ||

[q] Operator lokalnego przypisania to
[c*] {
[c] }
[c] <
[c] <-

[q] Pętla sterowana licznikiem to
[c*] for
[c] next
[c] do
[c] repeat

[q] Pętla sterowana warunkiem to
[c*] while
[c] repeat
[c] until
[c] do

[q] Podstawowa instrukcja warunkowa to
[c*] if
[c] if-then
[c] else-if
[c] elseif

[/qwiz]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *