Pseudokody 2

Pierwsze zadanie sprowadza się do wyznaczenia liczby wyrazów wektora mniejszych od danej wartości oraz ich sumy.

START
    a=[1,3,5,7,9,2,4,6,8]
    READ w
    l=0
    s=0
    aa=SIZE(a)
    FOR i = 1 TO aa STEP 1 DO
        IF a[i]<w THEN
            l=l+1
            s=s+a[i]
        ENDIF
    ENDFOR
    WRITE l,s
END

W drugim zadaniu będziemy sumowali wyrazy ciągu liczbowego postaci 1+1/2+1/4+1/8+1/16 większe od zadanej wartości eps.

START
    READ eps
    i=0
    t=1
    s=t
    WHILE t>eps DO
        i=i+1
        t=t/2
        s=s+t
    ENDWHILE
    WRITE i,s
END

Trzecie zadanie to wyznaczenie wartości funkcji sinus poprzez rozwinięcie jej w szereg potęgowy postaci x-x^3/3!+x^5/5!-x^7/7!+…

START
    \\ sin(x)=x-x^3/3!+x^5/5!-x^7/7!+...
    READ x,eps
    t=x
    s=t
    i=0
    WHILE ABSOLUTE(t)>eps DO
        i=i+2
        t=-t*x*x/i/(i+1)
        s=s+t
    ENDWHILE
    WRITE s,t,eps
END

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *