Fiszki i test 04

Fiszka (fr. fiche) – kartka w kartotece dotycząca określonego hasła i zawierająca związane z nim informacje lub notatki. Fiszki można także wykorzystywać jako samodzielnie wykonaną pomoc naukową służącą do systematycznego uczenia się. To nic innego jak niewielki kartonik lub kawałek papieru z hasłem, słówkiem, datą historyczną lub pytaniem na awersie oraz definicją, tłumaczeniem, objaśnieniem lub odpowiedzią na stronie odwrotnej (rewersie). Przy pomocy wielu przegródek (np. w pudełku z przegródkami) lub odrębnych pudełek czy nawet stosów z fiszkami możliwa jest nauka i powtórka wszelkich danych, słówek, faktów czy dat. Autorem tego systemu jest niemiecki publicysta Sebastian Leitner, który przedstawił go w roku 1973. Obecnie powstają liczne edukacyjne programy komputerowe bazujące bezpośrednio na ścisłych założeniach Leitnera.

Fiszki
[qdeck style=”width: 550px; height: 250px; border: 4px solid DodgerBlue;” random=”true”]
Kliknij na ‘Check answer’ aby zobaczyć odpowiedź.
Jeśli odpowiedź była błędna kliknij na ‘Need more practice’.
Fiszka powędruje wówczas na koniec. .
Jeśli odpowiedź była poprawna kliknij na ‘Got it’.
Przycisk ‘Shuffle’ pozwala na tasowanie fiszek.
[start]
[q] Macierz wstawia kombinacja…
[a] Ctrl-M
[q] Operator indeksu macierzy to…
[a] [
[q] Dodatkowy wiersz macierzy wstawia kombinacja…
[a] Shift-Enter
[q] Dodatkową kolumnę macierzy wstawia kombinacja…
[a] Shift-Space
[q] Kolumnę macierzy zwraca kombinacja…
[a] Ctrl-Shift-C
[q] Wiersz macierzy zwraca kombinacja…
[a] Ctrl-Shift-R
[q] Transpozycję macierzy wyznacza kombinacja…
[a] Ctrl-Shift-T
[q] Składanie macierzy od lewej do prawej umożliwia funkcja…
[a] augment
[q] Liczbę kolumn w macierzy zwraca funkcja…
[a] cols
[q] Wyznacznik kwadratowej macierzy zwraca funkcja…
[a] det
[q] Jeśli argumentem funkcji diag jest wektor to zwraca ona…
[a] macierz, która ma na diagonali wyrazy wektora
[q] Jeśli argumentem funkcji diag jest macierz to zwraca ona…
[a] wektor, którego wyrazy to elementy z diagonali macierzy
[q] Funkcja, która zwraca wektor wartości własnych zagadnienia własnego to…
[a] eigenvals
[q] Funkcja, która zwraca znormalizowane wektory własne zagadnienia własnego to…
[a] eigenvecs
[q] Funkcja, która zwraca wektor wartości własnych uogólnionego zagadnienia własnego to…
[a] genvals
[q] Funkcja, która zwraca znormalizowane wektory uogólnionego zagadnienia własnego to…
[a] genvecs
[q] Do tworzenia macierzy jednostkowej służy funkcja…
[a] identity
[q] Funkcja, która określa liczbę wyrazów w wektorze to…
[a] length
[q] Do rozwiązywania układów algebraicznych równań liniowych służy funkcja…
[a] lsolve
[q] Największą wartość elementu z list macierzy zwraca funkcja…
[a] max
[q] Najmniejszą wartość elementu z list macierzy zwraca funkcja…
[a] min
[q] Funkcja, która zwraca liczbę wierszy macierzy to…
[a] rows
[q] Funkcja, która zwraca macierz która jest składana od góry do dołu to…
[a] stack
[q] Wycięcie części macierzy umożliwia funkcja…
[a] submatrix
[/qdeck]

Test
[qwiz style=”width: 550px; min-height: 0px; border: 4px solid DodgerBlue;”]

[q] Dlugosc wektora wyznacza funkcja
[c*] length
[c] len
[c] lenvec
[c] veclen

[q] Do wprowadzenia macierzy służy skrót
[c] Alt M
[c] Ctrl Alt M
[c*] Ctrl M
[c] Alt Shift M

[q] Kolumny w macierzy dodaje
[c] Alt Space
[c*] Shift Space
[c] Ctrl Space
[c] Alt Shift Space

[q] Liczbe kolumn w macierzy wyznacza funkcja
[c] col
[c] columns
[c] matcol
[c*] cols

[q] Liczbe wierszy w macierzy wyznacza funkcja
[c] row
[c] matrows
[c*] rows
[c] matrixrow

[q] Macierz zawierajaca znormalizowane wektory własne zwraca funkcja
[c] eigenvectors
[c] eigenvec
[c] evectors
[c*] eigenvecs

[q] Operator indeksu macierzy to
[c] {
[c*] [
[c] <
[c] (

[q] Operator transpozycji macierzy uruchamia skrot
[c] Ctrl T
[c] Alt T
[c] Ctrl Alt T
[c*] Ctrl Shit T

[q] Operator wyznaczania normy wektora i macierzy uruchamia skrót
[c] Ctrl |
[c*] Ctrl Shift |
[c] Alt |
[c] Ctrl Alt |

[q] Operator zwracajacy kolumnę macierzy uruchamia skrót
[c] Ctrl C
[c*] Ctrl Shift C
[c] Ctrl Alt C
[c] Alt Shift C

[q] Operator zwracający wiersz macierzy uruchamia skrót
[c] Ctrl R
[c] Ctrl Alt R
[c*] Ctrl Shift R
[c] Alt Shift R

[q] Sposób indeksowania wektorów i macierzy określa zmienna
[c*] ORIGIN
[c] INDEX
[c] INDEXING
[c] INDEXES

[q] Wektor zawierajacy wartosci wlasne zwraca funkcja
[c] eigenval
[c] eigen
[c] eigenvalues
[c*] eigenvals

[q] Wektoryzacje uruchamia skrot
[c] Ctrl 6
[c] Ctrl Alt V
[c*] Ctrl Shift ^
[c] Alt V

[q] Wiersze w macierzy dodaje
[c] Alt Enter
[c*] Shift Enter
[c] Ctrl Enter
[c] Alt Shift Enter

[q] Wstawianie tablicy umozliwia skrot
[c] Ctrl T
[c] Ctrl 7
[c*] Ctrl 6
[c] Ctrl 9

[q] Wycinanie części macierzy umożliwia funkcja
[c] partmatrix
[c] partofmatrix
[c] partialmatrix
[c*] submatrix

[q] Wyznacznik macierzy wyznacza funkcja
[c*] det
[c] deter
[c] determ
[c] determinant

[/qwiz]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *