Fiszki i test 08

[qdeck style=”width: 550px; height: 250px; border: 4px solid DodgerBlue;” random=”true”]
Kliknij na ‘Check answer’ aby zobaczyć odpowiedź.
Po błędnej odpowiedzi kliknij na ‘Need more practice’.
Fiszka powędruje wówczas na koniec.
Jeśli odpowiedź była poprawna kliknij na ‘Got it’.
Przycisk ‘Shuffle’ pozwala na tasowanie fiszek.

[start]

[q] Argumentem funkcji służącej do znajdywania pierwiastków wielomianu jest
[a] wektor współczynników wielomianu

[q] Do aproksymacji liniowej służy funkcja
[a] line

[q] Do aproksymacji za pomocą funkcji ekspotencjalnej służy funkcja
[a] expfit

[q] Do rozwiązywania liniowego układu równań służy funkcja
[a] lsolve

[q] Do rozwiązywania równań różniczkowych służy funkcja
[a] odesolve

[q] Do rozwiązywania układów równań nieliniowych służy funkcja
[a] find

[q] Do znajdywania maksimum służy funkcja
[a] maximize

[q] Do znajdywania minimum sluży funkcja
[a] minimize

[q] Do znajdywania pierwiastków wielomianu służy funkcja
[a] polyroots

[q] Do znajdywania rozwiązania możliwie bliskiego do dokładnego służy funkcja
[a] minerr

[q] Elementy (podpola) Solve Block to kolejno
[a] Guess Values, Constraints, Solver

[q] Solve Block składa się z…
[a] 3 podpól

[q] Solve Block wstawia skrót klawiaturowy
[a] Ctrl 1

[/qdeck]

.

.
[qwiz style=”width: 550px; min-height: 0px; border: 4px solid DodgerBlue;”]

[q] Argumentem funkcji służącej do znajdywania pierwiastków wielomianu jest
[c*] wektor współczynników wielomianu
[c] lista współczynników wielomianu
[c] funkcja opisująca wielomian
[c] funkcja wielomianowa

[q] Do aproksymacji liniowej służy funkcja
[c*] line
[c] linfit
[c] linefit
[c] linearfit

[q] Do aproksymacji za pomocą funkcji ekspotencjalnej służy funkcja
[c*] expfit
[c] expotfit
[c] efit
[c] expofit

[q] Do rozwiązywania liniowego układu równań służy funkcja
[c*] lsolve
[c] linearsolve
[c] linearsolvwer
[c] linearequations

[q] Do rozwiązywania równań różniczkowych służy funkcja
[c*] odesolve
[c] ode
[c] solveode
[c] odesolver

[q] Do rozwiązywania układów równań nieliniowych służy funkcja
[c*] find
[c] nonlin
[c] solver
[c] solving

[q] Do znajdywania maksimum służy funkcja
[c*] maximize
[c] maximum
[c] max
[c] minimax

[q] Do znajdywania minimum sluży funkcja
[c*] minimize
[c] min
[c] minimum
[c] minimax

[q] Do znajdywania pierwiastków wielomianu służy funkcja
[c*] polyroots
[c] polyroot
[c] polynomialroots
[c] polroots

[q] Do znajdywania rozwiązania możliwie bliskiego do dokładnego służy funkcja
[c*] minerr
[c] minimizeerror
[c] minimalerror
[c] minimumerror

[q] Elementy (podpola) Solve Block to kolejno
[c*] Guess Values, Constraints, Solver
[c] Constraints, Guess Values, Solver
[c] Guessing, Constraints, Solution
[c] Constraints, Guessing, Solution

[q] Solve Block składa się z…
[c*] 3 podpól
[c] 2 podpól
[c] 4 podpól
[c] jednego pola

[q] Solve Block wstawia skrót klawiaturowy
[c*] Ctrl 1
[c] Ctrl 2
[c] Ctrl Alt S
[c] Ctrl Alt B

[/qwiz]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *