Bibliografia

1. Adidharma, H., Temyanko, V.: Mathcad for Chemical Engineers. Trafford Publishing (2009).
2. Akbar, A.K.: An Introduction to Numerical Methods Using MathCAD 14. Schroff Development Corporation (2008).
3. Benker, H.: Practical Use of Mathcad: Solving Mathematical Problems with a Computer Algebra System. Springer (1999).
4. Branicki, C.: Komputerowa analiza konstrukcji prętowych – bezpośrednia metoda przemieszczeń. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk (1999).
5. Chapra, S.C., Canale, R.P.: Numerical methods for engineers. McGraw-Hill Higher Education (2010).
6. Chmielewski, T., Nowak, H.: Mechanika budowli. Metoda przemieszczeń. Metoda Crossa. Metoda elementów skończonych. WNT, Warszawa (1996).
7. Cormen, T.H.: Algorytmy bez tajemnic. Helion (2013).
8. Croft, D.R., Lilley, D.G.: Heat transfer calculations using finite difference equations. Applied Science (1977).
9. Dasgupta, S. et al.: Algorytmy. PWN (2012).
10. Fausett, L.V.: Numerical Methods Using MathCAD. Pearson (2001).
11. Gajewski, R.R.: MathCAD – obliczenia inżynierskie i programowanie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (2011).
12. Gawrysiak, P.: Cyfrowa rewolucja – rozwój cywilizacji informacyjnej. PWN SA (2008).
13. Harel, D., Feldman, Y.: Rzecz o istocie informatyki algorytmika. WNT (2009).
14. Ifrah, G.: Dzieje liczb czyli historia wielkiego wynalazku. Zakład Narodowy im. Ossolińskich (1990).
15. Ifrah, G.: Historia powszechna cyfr. W.A.B. (2006).
16. Inman, D.J.: A Mathcad Manual for Engineering Mechanics: Dynamics. Cengage Learning (2007).
17. Jaluria, Y., Torrance, K.K.E.: Computational Heat Transfer. Taylor & Francis Group (2003).
18. Kączkowski, Z.: Płyty – obliczenia statyczne. Arkady (1980).
19. Krzyżanowski, P.: Obliczenia inżynierskie i naukowe. PWN, Warszawa (2011).
20. Krzyżanowski, P.: Obliczenia naukowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa (2012).
21. Kucharski, T.: Drgania mechaniczne. Rozwiązywanie zagadnień z MATHCAD-em. WNT (2004).
22. Kucharski, T.: Mechanika ogólna. Rozwiązywanie zagadnień z MATHCAD-em. WNT (2002).
23. Larsen, R.W.: Introduction to Mathcad 15. Prentice Hall (2010).
24. Łodygowski, T., Kąkol, W.: Metoda elementów skończonych w wybranych zagadnieniach mechaniki konstrukcji inżynierskich. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, (1994).
25. Logan, D.L.: A First Course In The Finite Element Method. Nelson Engineering (2011).
26. Markiewicz, T. i in.: Metody numeryczne. Wykłady na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (2014).
27. Maxfield, B.: Engineering with Mathcad: Using Mathcad to Create and Organize Your Engineering Calculations. Butterworth-Heinemann (2006).
28. Maxfield, B.: Essential Mathcad for Engineering, Science, and Math. Academic Press (2009).
29. Maxfield, B.: Essential PTC® Mathcad Prime® 3.0: A Guide for New and Current Users. Academic Press (2013).
30. Miller, F.P. et al.: Direct Stiffness Method. VDM Publishing House (2011).
31. Motyka, R., Rasała, D.: MathCAD od obliczeń do programowania. Helion (2012).
32. Nowacki, W.: Dźwigary powierzchniowe. PWN (1979).
33. Olsson, K.-G., Heyden, S.: Introduction to the Finite Element Method: problems. Studentlitteratur (2008).
34. Ottosen, N.S., Petersson, H.: Introduction to the finite element method. Prentice Hall (1992).
35. Ozisik, N.: Finite Difference Methods in Heat Transfer. CRC Press (1994).
36. Paleczek, W.: Mathcad 2001 Professional. Exit (2003).
37. Paleczek, W.: Mathcad w algorytmach. Exit (2005).
38. Pashechko, M. i in.: Zastosowanie programu MathCAD do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich. Politechnika Lubelska, Lublin (2011).
39. Pietraszek, J.: Mathcad. Ćwiczenia. Helion (2008).
40. Pietrzak, J. i in.: Macierzowa analiza konstrukcji. PWN (1979).
41. Pochopień, B.: Arytmetyka w systemach cyfrowych. Exit, Warszawa (2004).
42. Pritchard, P.: MathCAD: A Tool for Engineering Problem Solving. McGraw-Hill (2011).
43. Pritchard, P.: MathCAD: A Tool for Engineers and Scientists. McGraw-Hill (2011).
44. Rakowski, G., Kacprzyk, Z.: Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (2005).
45. Regel, W.: 50 ważnych algorytmów i metod matematycznych z przykładami. Bila (2009).
46. Regel, W.: Mathcad – przykłady zastosowań. Mikom (2004).
47. Rosłoniec, S.: Wybrane metody numeryczne z przykładami zastosowań w zadaniach inżynierskich. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (2008).
48. Rychlicki, W.: Od matematyki do programowania. Helion (2011).
49. Sieczkowski, J.M.: Podstawy komputerowego modelowania konstrukcji budowlanych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław (2001).
50. Siemers, T.: An Introduction to Matlab and Mathcad Spring 2014 Edition. Create Space Independent Publishing Platform (2014).
51. Sokół, M.: Mathcad. Leksykon kieszonkowy. Helion (2005).
52. Śródka, W.: Trzy lekcje metody elementów skończonych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław (2004).
53. Stańczyk, P.: Algorytmika praktyczna nie tylko dla mistrzów. PWN (2009).
54. Timoshenko, S.P., Woinowsky-Krieger, S.: Teoria płyt i powłok. Arkady (1962).
55. Torra, V.: Od abaku do komputera. RBA Collectionables (2012).
56. Tubbs, S.P.: MathCAD for Electrical Engineers and Technologists. Stephen Philip Tubbs (2009).
57. Wąsowski, J.: Ćwiczenia laboratoryjne z metod numerycznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (2010).
58. Wesselingh, H., Waard, H. de: Calculate & Communicate with Mathcad Prime. VSSD, Delft (2012).
59. Wong, K.-F.V.: Intermediate Heat Transfer. Marcel Dekker. New York (2003).
60. Wróblewski, P.: Algorytmy struktury danych i techniki programowania. Helion (2009).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *