Dezyderata…

Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu – pamiętaj jaki pokój może być w ciszy. Tak dalece jak to możliwe nie wyrzekając się siebie, bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi. Prawdę swą głoś spokojnie i jasno, słuchaj też tego co mówią inni, nawet głupcy i ignoranci, oni też mają swoją opowieść. Jeśli porównujesz się z innymi możesz stać się próżny lub zgorzkniały, albowiem zawsze będą lepsi i gorsi od ciebie.
Ciesz się zarówno swymi osiągnięciami jak i planami. Wykonuj z sercem swą pracę, jakakolwiek by była skromna. Jest ona trwałą wartością w zmiennych kolejach losu. Zachowaj ostrożność w swych przedsięwzięciach – świat bowiem pełen jest oszustwa. Lecz niech ci to nie przesłania prawdziwej cnoty, wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie pełne jest heroizmu.
Bądź sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć: nie bądź cyniczny wobec miłości, albowiem w obliczu wszelkiej oschłości i rozczarowań jest ona wieczna jak trawa. Przyjmuj pogodnie to co lata niosą, bez goryczy wyrzekając się przymiotów młodości. Rozwijaj siłę ducha by w nagłym nieszczęściu mogła być tarczą dla ciebie. Lecz nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności.
Jesteś dzieckiem wszechświata, nie mniej niż gwiazdy i drzewa, masz prawo być tutaj i czy jest to dla ciebie jasne czy nie, nie wątp, że wszechświat jest taki jaki być powinien.
Tak więc bądź w pokoju z Bogiem, cokolwiek myślisz i czymkolwiek się zajmujesz i jakiekolwiek są twe pragnienia: w zgiełku ulicznym, zamęcie życia, zachowaj pokój ze swą duszą. Z całym swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami ciągle jeszcze ten świat jest piękny. Bądź uważny, staraj się być szczęśliwy.
Autor: Max Ehrmann

O Utworze – za Wikipedia.org
„Utwór powstał w 1927. W 1933 autor złożył go w formie życzeń na Boże Narodzenie dla przyjaciół. W 1948 wdowa po Ehrmannie opublikowała go w tomiku The poems of Max Ehrmann, skąd dwa lata później, w 1950, trafił do cotygodniowej gazetki parafialnej, publikowanej przez pastora anglikańskiego Starego Kościoła pod wezwaniem Św. Pawła w Baltimore (Old St. Paul Church). Dopiero tą drogą Dezyderata dostała się do kultury masowej.
Pogłoska na temat anonimowego autora i błędna data powstania utworu – 1692 – pochodzą stąd, że pierwsza strona owej gazetki, na której znajdował się tekst „dezyderaty”, miała stopkę z informacją: „Stary kościół św. Pawła” i datą 1692 (w rzeczywistości to data powstania parafii i budowy pierwszego już nieistniejącego kościoła). Wskutek częstego kopiowania jedynie tej strony, informacja zaczęła być błędnie odczytywana.”

Najnowsze materiały…

Daję chyba radę i dam do końca aby w ramach dobrej zmiany w bezpartyjnym a może ponadpartyjnym czynie społecznym dziś nazywanym wolontariatem uzupełnić materiały o brakujące animacje, testy i fiszki. W ten sposób papierowa książka uzyska nowe życie, wierzę, że podobne do tego jakim żyje Computing Essentials 2015. Bo grunt to mieć dobre wzorce, czyż nie? Zostały także usystematyzowane i ujednolicone wpisy dotyczące poszczególnych rozdziałów.

Nowe materiały

Bardzo niestety powoli, nad czym ubolewam i za co przepraszam,  portal wzbogacany jest o materiały uzupełniające. Dwa miesiące po ukazaniu się książki pojawiły się już/dopiero (niepotrzebne skreślić)  animacje dla rozdziałów 2 (Arkusz roboczy) , 9 (Operatory programistyczne) i 10 (Wektory i ciągi). Dla rozdziałów poświęconych programowaniu czyli 9 i 10 zamieszczono także schematy blokowe oraz pseudokody tworzonych programów.

27-10-2014

Dziś według wszelakich znaków na niebie i ziemi po prawie roku zabiegów i 14 tygodniach procesu produkcyjnego ma się ukazać książka…
[…]
Książka ostatecznie ukazała się w księgarniach z dodatkowym tygodniowym opóźnieniem, czyli 3-11.2014!

Prime