Najnowsze materiały…

Daję chyba radę i dam do końca aby w ramach dobrej zmiany w bezpartyjnym a może ponadpartyjnym czynie społecznym dziś nazywanym wolontariatem uzupełnić materiały o brakujące animacje, testy i fiszki. W ten sposób papierowa książka uzyska nowe życie, wierzę, że podobne do tego jakim żyje Computing Essentials 2015. Bo grunt to mieć dobre wzorce, czyż nie? Zostały także usystematyzowane i ujednolicone wpisy dotyczące poszczególnych rozdziałów.